Profesionální montáž oken v systému 3D

OKNO TECHNIK s.r.o zavádí technologický postup a profesionální montáž v systému 3D těsnících a izolačních okenních pásů dle ČSN 746076.

Důvody vzniku systému 3D:

pohled-infrakamerou.jpg, 15kB
 • tepelné ztráty způsobené nasákavostí tepelně izolačních komponentů v připojovací spáře
 • nárůst vlhkosti v interieru
 • změnou mikroklimatu
 • zajištění dlouhodobé ochrany PUR pěn vůči vodě a splnění stále se zvyšujících požadavků na prostup tepla tvorové výplně jako celku.

Pohled infrakamerou na vznik tepelného mostu v rizikových oblastí rámu okna

Výhody systému 3D přinášejí:

 • vyšší odolnost proti zatékání
 • těsnost proti průvanu a pronikání chladu do interiéru
 • zamezení pronikání prachu do spáry
 • vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku z vnějšího prostředí
 • prodloužení životnosti výplně jakožto celku
 • snížení rizika vzniku poruch(neestetické praskliny,vznik mokrých skvrn po zatékání popř.zahnívání dřevěných rámů a vzniku plísní
 • zvýšení dilatační schopnosti
 • přenesení vnitřních sil v konstrukci v důsledku objemových změn
 • přenesení vnějšího zatížení prostředím a teploty(vítr,otřesy atd.)
 • zamezení tvoření tepelných mostů

Požadavky na kvalitu připojovací spáry a funkci materiálů

Parotěsnost

působící vlivy.jpg, 25kB Vysoká parotěsná schopnost zvoleného materiálu je předpokladem pro dlouhodobou životnost a správou funkčnost tepelné izolace v této připojovací spáře. Materiál musí zabránit pronikání vzdušné vlhkosti do konstrukce (připojovací spáry s tepelnou izolací) způsobené provozem v objektu (koupelny, kuchyně apod.). Tato oblast odděluje vnější a vnitřní klima.

Vodotěsnost a paropropustnost

Zvolený materiál zabraňuje pronikání deště, větru a prachu. Zároveň však umožňuje odvedení vlhkosti z konstrukce.

Přenos vnitřních sil a pohybu v konstrukci

Připojovací spára musí eliminovat síly působící v konstrukci, vznikající důsledku objemových změn a rozdílnosti povahy stavebních materiálů. Zároveň absorbovat působící pohybové změny dané nárazovým větrem, otřesy popř. zapříčiněné samotným pohybem stavby na poddolovaných územích.

Tepelná izolace

Provedení připojovací spáry by nemělo snížit celkovou hodnotu tepelně izolačních schopností celku otvorové výplně (prosklení, profily, zasklívací spára a funkční spára). Součinitel tepelné vodivosti PUR pěn dosahuj hodnoty až 0,03 W/mK v případě, že PUR pěna neabsorbuje vlhkost z konstrukce ani přímým stykem s vnitřním a vnějším prostředím tj. ve vysušeném stavu.

Zvuková izolace

ukázka použití systému 3D.jpg, 19kB Minimalizovat pronikání hluku do budovy a oddělit tak zvukově vnitřní a vnější prostředí. Např. Maxi pistolová pěny 42 litrů snižuje hladinu hluku až o 58 dB.

ukázka použití systému 3D

Produkty pro použití systému:

Flexi okenní pás interier

flexi-okenni-pas-interier.jpg, 9,7kB flexi-okenni-pas-interier-2.jpg, 18kB

 

Flexi okenní pás exterier

flexi-okenni-pas-exterier.jpg, 13kB flexi-okenni-pas-exterier-2.jpg, 15kB

 

Kompresní páska

kompresni-paska.jpg, 24kB

 

Jaké jsou rizika nesprávné montáže oken a dveří

VLHKOST A VZNIK PLÍSNÍ

 • v současné době převládá jeden způsob osazení, kdy je okno mechanicky připevněno do otvoru a vzniklá spára vyplňena polyuretanovou pěnou. Takové řešení ovšem nesplňujě v současnosti nejen požadavky platné ČSN 730540 2.tepelná ochrana budov-část 2:požadavky, ale zároveň neplní elementární požadavek na trvanlivost.

TEPELNÉ MOSTY

 • pokud je tepelný izolant např.PUR pěna vlhká, stává se z ní dočasně tepelný vodič a teplo z interieru začíná unikat.
 • Tepelné mosty nevedou pouze k vyšším nákladům na vytápění ,ovlivňují také trvanlivost okolních materíálů, promrzání konstrukce nebo spoje a v neposlední řadě také ke zvýšenému výskytu plísní

ÚSPORY NA VYŠŠÍ FINANČNÍ NÁKLADY

 • zda bude dosaženo výměnou oken 20% nebo 30% úspor lze ovlivnit nejen parametry oken, jejich počtem a umístěním ve fasádě , ale i kvalitou jejich osazení.

SNÍŽENÍ ŽIVOTNOSTI U DŘEVĚNÝCH OKEN

 • zvýšená vlhkost ve spáře může vést v případě dřevěných oken z dřevin jako smrk apod. k podstatnému snížení životnosti nátěrového systému.
 • nátěr vystavený působením vody na přilehlé straně rámu do prostoru spáry popraská, nebo oprýská od konstrukce a umožní snadný přístup vlhkosti k samotnému dřevu. Následně dřevěná konstrukce začne postupně zvyšovat svoji vlastní vnitřní vlhkost,což vede k poškození stavby dřeva, jeho kroucení ,popřípadě nastartování procesu postupného plesnivění a degradace.

Panelové domy

Aktuality

Jedinečná nabídka!

Nový profilový systém EURO IV78 s izolačním trojsklem U=0,7 W/m2K Izolační trojsklo.jpg, 113kB

Montáž oken v systému 3D

Nabízíme profesionální montáž oken v systému 3D.

Zelená úsporám

Zavádíme pomoc při získání dotace v programu „Zelená úsporám“.

Špaletová okna

nově dodávka zdvojených špaletových oken pro památkově chráněné budovy

Eurookna profilu IV 78

montujeme dřevěná okna typu EURO profil IV 78 s možností použití trojskel s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi.